VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI – POSLIJE 45 GODINAReportar como inadecuado
VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI – POSLIJE 45 GODINA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.27 December 2016. -

Varaždinske su se barokne večeri kroz četiri i pol desetljeća razvile od skromne inicijativne

ideje do uglednoga međunarodnog festivala od nacionalnog značenja i trajne

tematske orijentacije vezane uz barokni ambijent matičnoga grada. Tijekom godina osnovni

se tematski repertoar oplemenjivao dodatnim sadržajima: poglavito znanstvenim

sastancima i nakladničkom aktivnošću, sačuvavši na nosačima zvuka brojne zanimljive

interpretacije. Osobitosti su festivala intenzivna skrb za nacionalnu glazbenu

baštinu, podjednako na znanstvenoj kao i na izvedbenoj razini te distribucija pojedinih

festivalskih programa u gradove i mjesta županije, ali i izvan nje, a posljednjih godina i

izvan Hrvatske kroz suradnju sa zemljama partnerima.

festival; glazba; barok; baština; stručni skupovi; stilska interpretacijaAutor: Erika Krpan - ; Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados