POMEN BALNEOREHABILITACIJE ZA ZDRAVSTVENI TURIZEMReportar como inadecuado
POMEN BALNEOREHABILITACIJE ZA ZDRAVSTVENI TURIZEM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.27 December 2016. -

Prispevek obravnava vlogo fizikalne in rehabilitacijske medicine pri obravnavi bolnikov

v zdraviliščih ter doktrinarne in klinične temelje za balneorehabilitacijo v slovenskih

zdraviliščih. Prikazan je kratek zgodovinski oris balneorehabilitacije v Sloveniji.

Predstavljeni so sodobni vidiki načrtovanja in spremljanja medicinske rehabilitacije in

kriteriji za napotitev v zdraviliško zdravljenje. Izpostavljene so aktualne težave pri napotitvi

bolnikov na medicinsko rehabilitacijo in potrebe po triaži. Opisan je pomen celostne

obravnave v zdraviliškem zdravljenju in pomen balneorehabilitacije za zdravstveni

turizem. Predstavljene so tudi posamezne standardne in novejše diagnostične in

terapevtske rehabilitacijske metode.

fizikalna terapija; balneorehabilitacija; kinezioterapija; hidroterapija, zdraviliško zdravljenje; zdravstveni turizemAutor: Breda Jesenšek-Papež - ; Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, UKC Maribor; Medicinska fakulteta Univerze v Mari

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados