ZNAČAJ BALNEOREHABILITACIJE ZA ZDRAVSTVENI TURIZAMReportar como inadecuado
ZNAČAJ BALNEOREHABILITACIJE ZA ZDRAVSTVENI TURIZAM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.27 December 2016. -

Svjetska zdravstvena organizacija je opredijelila rehabilitaciju kao aktivan proces

namijenjen osposobljavanju ljudi sa smanjenim mogućnostima i ograničenjima u

sudjelovanju. Rehabilitacija je kompleksan interdisciplinarni proces u kojem osobe

s različitim stanjima, poslije ozljeda ili bolesti postižu najveći mogući stupanj samostalnog

funkcioniranja unutar uže i šire društvene okoline. Rehabilitacija se dijeli na

ranu, daljnju, kasnu i obnavljajuću, a obzirom na organizaciju zdravstvenog sistema

moguće ju je izvoditi na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini. Lječilišno liječenje

u Republici Sloveniji je uređeno Zakonom »Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem

zavarovanju« i Pravilima »Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja«.

Osigurano je u primjeru da omogućuje ispunjavanje barem jednog od nabrojanih uvjeta:

značajno poboljšanje zdravstvenog stanja, povratak funkcionalnih i radnih sposobnosti,

sprječavanje napredovanja bolesti ili pogoršanja zdravstvenog stanja za duže

vrijeme, smanjenje učestalosti bolovanja odsutnosti s posla ili bolničkog liječenja.

Liječilišno liječenje koje nije neposredan nastavak bolničkog liječenja moguće je obaviti

stacionarno ili ambulantno.

Balneorehabilitacija s hidroterapijom jedna je od najčešćih vrsta liječenja bolesnika

s kroničnom nezloćudnom boli. Plivanje udružuje kineziološke i balneološke učinke

dinamičko gibanje – plivanje i specifične učinke ljekovite vode. Dinamički učinak

plivanja je sa balneološkog vidika važan zbog kinezioterapijskih i kinezioprofilaktičnih

učinaka.

Slovenija obiluje bogatim nalazištima termalnih i termomineralnih voda. Naše najstarije

organizirano lječilište u Rogaškoj Slatini seže u 1665. godinu kad su slatinsku

vodu proglasili ljekovitom, mada arheološka istraživanja dokazuju korištenje ljekovite

vode još u rimskim vremenima. Prvi zakon o ustanavljanju rehabilitacijskih centara u

Sloveniji datira iz 1968. godine kad su se ustanovile i lječilišne ustanove sa rehabilitacijskim

posteljama i kad su opredijelili prve standarde kvalitete u pojedinim lječilištima.

Danas je rehabilitacija nadišla okvire, odnosno zidove zdravstvenih ustanova i

prerasla u dobrodošlog doživotnog suputnika zdravstveno osvješćenog i odgovornog

pojedinca. Lječilišne općine su 2014. godine sudjelovale razmjerno visokim udjelom

turističkih noćenja u državi – 31,9%. Suvremena balneorehabilitacija poseže na

područje lječilišnog turizma koje predstavlja najuspješniji segment slovenske turističke

ponude. Izvanredne prirodne danosti s lječililišnim čimbenicima predstavljaju slovenskim

lječilištima važnu prednost na osnovu koje su razvila specifičnu ponudu s

kvalitetnim, bogatim i tržno zanimljivim turističkim proizvodom kojim se natječu na

širem europskom tržištu.

U članku smo ispostavili samo pojedine standardne pristupe i nabrojali suvremene

dijagnostičke i terapijske metode unutra cjelovite balneorehabilitacije. Uvjeti za normalnu pokretljivost su normalan opseg pokretljivosti zglobova, mišićna moč, ustrajnost

i usklađenost pokreta. U primjeru smetnji pokretljivosti poštujemo sljedeći red u

sastavljanju terapijskih vježbi, isprva povećamo opseg pokreta, na to uključimo vježbe

mišićne moći i ustrajnosti, kinezioterapijski program nadograđujemo vježbama koordinacije

i brzine izvođenja pokreta odnosno tjelesne aktivnosti. Tjelesne vježbe imaju

dokazane brojne pozitivne učinke na kosti, kralježnične pločice, zglobnu hrskavicu i

mišiće. Tjelesna aktivnost poboljšava i raspoloženje, povoljno utječe na depresiju, samoocjenjivanje

i ponašanje na radnome mjestu, što je posljedica povećane aktivnosti

adrenalina i lučenja neurotransmitora serotonina, noradrenalina i dopamina. Hidroterapija,

posebice u sklopu balneoterapije, korisno utječe na stanje zglobova zbog izvođenja

vježbi u vodi koja u razdoblju rane rehabilitacije omogućuje izvođenje vježbi

u rasterećenju suspenziji, a u naprednijem stadiju i vježbi jačanja mišićne moći, poboljšava

koordinaciju, podstiče disanje, krvni optok i metabolizam te ima pozitivan

psihički učinak. Smanjenje boli u vodi je moguća posljedica učinkovanja hidrostatskog

pritiska na tijelo i učinka topline na živčane okrajke kao i poradi mišićne relaksacije. Toplo

ljekovito blato podiže razinu beta-endorfina u plazmi čime se obrazlaže analgetički

i antispastički učinak balneoterapije. Brojne bolesti, u koje ubrajamo i sindrom bolnih

križa, su psihosomatskog izvora. Na ovu skupinu bolesti snažno utiče psihički i socijalni

status pojedinca kao i kvaliteta života. Uspjeh hidroterapije u prirodnim lječilištima

je najvjerovatnije rezultat kombiniranog djelovanja nekih specifičnih zdravstvenih čimbenika

i nespecifičnih čimbenika kao što su promjena okoline, rasterećenje i mogućnost

razonode, što je u skoro idealnom obliku omogućeno u lječilištima i njihovoj neposrednoj

okolini.

Fizikalna i rehabilitacijska medicina predstavlja neizostavni dio lječilišne ponude

za sve upućune odlukom nacionalnog zdravstvenog fonda kao i bolesnika koji sami

plaćaju lječilišno liječenje i rehabilitaciju te sve one koji u okviru lječilišnog turizma žele

spojiti ugodno sa zdravstveno korisnim. Ta medicinska struka je najdjelotvornija ukoliko

se poštuju indikacije i kontraindikacije za balneorehabilitaciju i izvodi interdisciplinarnim

pristupom timova koje vode specijalisti fizikalne i rehabilitacijske medicine.

fizikalna terapija; balneorehabilitacija; kinezioterapija; hidroterapija; lječilišno liječenje; zdravstveni turizamAutor: Breda Jesenšek-Papež - ; Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino, UKC Maribor; Medicinska fakulteta Univerze v Mari

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados