ZDRAVSTVENI TURIZAM U KONTEKSTU TURISTIČKOG RAZVOJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJEReport as inadecuate




ZDRAVSTVENI TURIZAM U KONTEKSTU TURISTIČKOG RAZVOJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Papers of the Institute for Scientific Research Work in Varaždin, No.27 December 2016. -

Usprkos dugogodišnjoj lječilišnoj tradiciji, kvaliteti-izdašnosti prirodnog ljekovitog

činitelja u Varaždinskim Toplicama te izrazitom rastu potražnje za zdravstvenim

turizmom u globalnim razmjerima, Varaždinska županija još uvijek nije dovoljno

međunarodno prepoznata po svom zdravstveno-turističkom proizvodu. Naime,

ponajviše zbog dugogodišnjeg neulaganja kako u objekte zdravstveno-turističke

ponude Varaždinskih Toplica, tako i u gradsku javnu-komunalnu infrastrukturu,

Varaždinske Toplice danas ostavljaju dojam ‘umornog’, nedovoljno uređenog i neprofiliranog

topličkog mjesta orijentiranog ponajviše na pružanje lječilišnih usluga

samo osobama koje si ne mogu priuštiti nešto bolje. Prepoznajući razvojni potencijal

zdravstvenog turizma na globalnoj razini, ovaj rad ukazuje na potrebu cjelovitog restrukturiranja

zdravstveno-turističkog proizvoda Varaždinskih Toplica te, sukladno

svjetskim trendovima i dobroj praksi, predlaže cjeloviti koncept-model razvoja zdravstvenog

turizma Varaždinske županije.

zdravstveni turizam; Varaždinska županija; model razvoja



Author: Ivo Kunst - ; Institut za turizam, Zagreb Neda Telišman-Košuta - ; Institut za turizam, Zagreb Neven Ivandić - ; Institut za t

Source: http://hrcak.srce.hr/



DOWNLOAD PDF




Related documents