Utjecaj laktacije na mobilizaciju 85Sr i 45Ca iz skeletaReport as inadecuate
Utjecaj laktacije na mobilizaciju 85Sr i 45Ca iz skeleta - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.22 No.3 December 1971. -

Istraživali smo utjecaj trajanja laktacije na mobilizaciju radioaktivnog stroncija i kalcija iz skeleta štakora nakon jednokratne intraperitonealne aplikacije 0.5 µCi 85Sr i 0.3 µCi 45Ca jednoj grupi četiri mjeseca starih ženki prije početka nošenja dublja inkorporacija, drugoj na dan koćenja plića inkorporacija i trećoj u pet različitih perioda laktacije površinska inkorporacija. Virginalne kontrole i dojilje s leglima od po šest mladih žrtvovane su u pokusima pliće i dublje inkorporacije trećeg, dvanaestog i dvadesetog dana laktacije, a u pokusima površinske inkorporacije 48 sati nakon aplikacije izotopa izvršene na dan koćenja, te petog, desetog, petnaestog i dvadesetog dana laktacije. Aktivnost 85Sr u otopljenim mineraliziranim uzorcima skeleta određena je u scintilacijskom brojaču, a 45Ca u GM brojaču s prozorom. Rezultati pokazuju da je mobilizacija radioaktivnog 85Sr i 45Ca iz skeleta upravo razmjerna trajanju laktacije, a obrnuto razmjerna vremenu proteklom od njihove primjene, s tim da je moguća i iz dubljih slojeva kosti.Author: B. Momčilović - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb A.

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents