Zadarski ranonovovjekovni prijepisi muke sv. Stošije i sv. Krševana: pitanje podrijetla i međusobnih odnosaReportar como inadecuado
Zadarski ranonovovjekovni prijepisi muke sv. Stošije i sv. Krševana: pitanje podrijetla i međusobnih odnosa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Radovi-Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar : Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zadar, No.58 December 2016. -

U radu se iznose rezultati istraživanja ranonovovjekovne zadarske rukopisne tradicije najstarijeg sloja hagiografije dvoje svetaca gradskih zaštitnika, sv. Anastazije Stošije i sv. Krizogona Krševana u obliku zajedničke legende poznate kao Passio S. Anastasiae. Polazeći od istraživanja njezina srednjovjekovnog rukopisnog sloja, autor ponajprije nastoji rasvijetliti odnos među mlađim prijepisima te legende. Središnja točka raščlambe jest zaključak da se sačuvana zadarska hagiografija predmetnih svetaca vrlo rano oblikovala prema rimskoj tradiciji te se u potpunosti uklapa u latinsku hagiografiju sirmijske mučenice. Ipak, niz naznaka vezanih uz štovanje sv. Anastazije u Zadru dopušta mogućnost tumačenja njegovih najstarijih oblika u kontekstu mučeničina carigradskog kulta.

sv. Anastazija Stošija; sv. Krizogon Krševan; Passio S. Anastasiae; Codex Filippi; Passionali della Sca. Anastasia; Ctenya sv. StosieAutor: Trpimir Vedriš - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados