Nov metodološki pristup studijama kreativnostiReportar como inadecuado
Nov metodološki pristup studijama kreativnosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

In Medias Res : Journal of the Philosophy of Media, Vol.5 No.8 May 2016. -

Cilj ovog rada je predložiti nov validan eksperimentalni pristup u istraživanju kreativnosti. Kao dobar primjer eksperimentalnog nacrta predloženo je korištenje fotografija iz IAPS baze, ukrštanih po principu duplih ekspozicija, kao stimulusa koji kod ispitanika treba izazvati kreativan odgovor, na osnovi Rotenbergovih nalaza o efektima homospacijalnog mišljenja. Za ocjenu kreativnosti odgovora predložen je novokonstruirani koeficijent kreativnosti. Zatim je predložena upotreba novih tehnologija u eksperimentalne svrhe radi povećanja brzine i preciznosti mjerenja, i eliminacije sistemskih grešaka, kao i društvenih mreža i novih medija za prikupljanje podataka. Ovakav pristup omogućava prevladavanje subjektivnosti i empirijsku provjeru teorijskih postavki u pokušaju da se odgovori na otvorena pitanja o prirodi kreativnosti.

kreativnost; eksperimentalni nacrt; koeficijent kreativnosti; IAPS; homospacijalno mišljenjeAutor: Miloš Milošević - orcid.org-0000-0003-2592-451X ; Fakultet dramskih umjetnosti, Sveučilište umjetnosti u Beogradu Irena Rist

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados