Podržavanje prirodne kreativnosti djetetaReportar como inadecuado
Podržavanje prirodne kreativnosti djeteta - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Child, kindergarten, family, Vol.20 No.77-78 June 2015. -

Dječja je kreativnost olakšana kad je odrasla osoba spremna i sposobna

promijeniti prostor prema dječjim interesima predlažući fleksibilne i dinamične kontekste koji potencijalno mogu podržati i potaknuti kognitivni angažman za vrijeme trajanja cijelog procesa. Gariboldi, Cardarello, 2011.

Dijete; Vrtić; Obitelj; Kreativnost; PodržavanjeAutor: Hajra Bubnić - ; PDV Omišalj, DV Kristina Frankopan, Krk, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados