POVEZANOST PROTESTANTIZMA I KAPITALIZMA U NJEMAČKOJReportar como inadecuado
POVEZANOST PROTESTANTIZMA I KAPITALIZMA U NJEMAČKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Proceedings of the University of Dubrovnik, No.3 December 2016. -

U radu je prezentirana povezanost duha kapitalizma i protestantske etike. Protestantska etika bila je pokretačka sila i za nastanka današnjega kapitalizma. Političke i religijske razlike između protestantitma i katolicizma utjeću na razvoj društva i države, dakle nacionalnog i državnog identiteta. Zašto se upravo u Sjevernoj Americi i zapadnoj Europi razvio kapitalizam? Sociolog Max Weber postavio je to pitanje, no odmah je dao i odgovor: protestantska etika imala je idealne predispozicije za razvoj kapitalizma i racionalizma. No, možemo li vjeru smatrati temeljem jednoga takvoga političko-ekonomskog sustava? Zašto je upravo protestantizam uporište kapitalizmu, a ne katolicizam? Zašto je uopće došlo do pobune protiv moćne crkvene vlasti, do crkvenog raskola? U ovom radu pokušat će se uspostavit više poveznica između „protestantske etike i duha kapitalizma- na temelju Weberova učenja. Autori također obrađuju poznatog protestantskog svećenika J. Calvina, po kojem je nazvana jedna od važnih struja u protestantskoj crkvi–kalvinizam. Na kraju rada predočeni su aktualni podatci prosječnog BDP-a po njemačkim saveznim pokrajinama s vjerskim sastavom stanovništva.

liberalizam; protenstantizam; kapitalizam; politički katolicizam; NjemačkaAutor: Marko Šarić - orcid.org-0000-0002-7090-4035 ; Megaradio d.o.o. Petra Kovačec - ; Srednja škola Krapina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados