Phytophthora fragariae Hickman i Phytophthora cactorum Lebert & Cohn J. Schröt na jagodiReportar como inadecuado
Phytophthora fragariae Hickman i Phytophthora cactorum Lebert & Cohn J. Schröt na jagodi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

Phytophthora fragariae i P. cactorum pripadaju među najdestruktivnije uzročnike bolesti u proizvodnji jagode. To su gljivicama slični organizmi koji napadaju podzemni dio biljke i uzrokuju venuće i sušenje jagode. Štete koje uzrokuju mogu biti drastične. Za razliku od P. fragariae, koja nikad nije zabilježena, P. cactorum često uzrokuje propadanje nasada jagode u Hrvatskoj. U radu su opisani etiologija i simptomi bolesti koje izazivaju te osnovna morfološka obilježja, naročito razlike među parazitima. Navedene su i moguće neizravne i izravne mjere zaštite.

Phytophthora fragariae; Phytophthora cactorum; jagoda; simptomi; zaštitaAutor: Željko Tomić - orcid.org-0000-0002-1143-6737 ; Hrvatski centar za poljoprivredu hranu i selo, Zavod za zaštitu bilja

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados