Bolesti lišća jagode - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015.Reportar como inadecuado
Bolesti lišća jagode - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

Na jagodama je opisan veći broj bolesti kojima se simptomi javljaju ponajviše na lišću, od kojih je najviše mikoza te nešto manji broj bakterioza i viroza. Kao najraširenije i ekonomski značajnije bolesti lišća jagode u našim agroekološkim uvjetima javljaju se mikoze, i to: obična pjegavost lista Mycosphaerella fragariae, crvena mrljavost lista Diplocarpon earlianum, gnomonijska mrljavost lista Gnomoniopsis comari i palež lista Phomopsis obscurans. Njihova pojava uz klimatske čimbenike temperaturu i vlagu jako ovisi i o sortimentu jagoda, s obzirom na različitu osjetljivost-otpornost kultivara jagoda na pojedine uzročnike tih bolesti. Obična pjegavost lišća i crvena mrljavost lišća javljaju se već ranije u vegetaciji, tijekom proljeća, dok se gnomonijska mrljavost lista i palež lista javljaju krajem vegetacije od sredine ljeta do jeseni. Suzbijanje navedenih bolesti može biti otežano zbog malog broja registriranih fungicida u našoj zemlji, jer dozvolu ima po jedan fungicid na bazi bakra i na bazi mankozeba i to samo za crvenu mrljavost lista i gnomonijsku mrljavost lista.

bolesti; gljive; crvena mrljavost lista; Diplocarpon earlianum; gnomonijska mrljavost lista; jagoda; Gnomoniopsis comari; obična pjegavost lista; Mycosphaerella fragariae; palež lista; Phomopsis obscuransAutor: Tihomir Miličević - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados