Suzbijanje puževa u jagodama - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015.Report as inadecuate
Suzbijanje puževa u jagodama - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

Puževi golaći iz rodova Deroceras, Arion, Milax, Limax i dr. važni su štetnici jagoda. Ishranom na plodovima utječu na kvalitetu i prinose jagoda. Kemijskim suzbijanjem često se ne postiže željenu učinkovitost te je tu mjeru potrebno kombinirati s alternativnim mjerama suzbijanja. Radi sve većeg interesa tržišta za ekološki proizvedenim proizvodima, veća su i očekivanja od nepesticidnih mjera suzbijanja. U radu su prikazane mjere suzbijanja s naglaskom na biološko suzbijanje predatorskim vrstama, uporabu repelentnih biljaka, primjenu hranidbenih trapova te druge nepesticidne načine suzbijanja puževa golaća.

hranidbeni trapovi; limacidi; Phasmarhabditis hermaphrodita; puževi golaći; repelentne biljke; suzbijanjeAuthor: Dinka Grubišić - ; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents