Jagodin savijač Acleris comariana Zell.Report as inadecuate
Jagodin savijač Acleris comariana Zell. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

Na jagodi je prisutan jagodin savijač Acleris comariana, najčešće se hrani listovima biljke, ali može činiti manju štetu na cvjetovima i plodovima. Štetnik ima dvije generacije godišnje, gusjenice druge generacije čine veću štetu na listovima tijekom ljetnih mjeseci. To je vrijeme nakon berbe plodova, pa ako je potrebno suzbijanje štetnika, u to se vrijeme osim bioloških preparata mogu primijeniti i insekticidi koji imaju dozvolu za jagodu.

Acleris comariana; biologija štetnika; jagoda; jagodin savijač; suzbijanjeAuthor: Božena Barić - orcid.org-0000-0002-0708-4257 ; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents