Jagodin savijač Acleris comariana Zell.Reportar como inadecuado
Jagodin savijač Acleris comariana Zell. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

Na jagodi je prisutan jagodin savijač Acleris comariana, najčešće se hrani listovima biljke, ali može činiti manju štetu na cvjetovima i plodovima. Štetnik ima dvije generacije godišnje, gusjenice druge generacije čine veću štetu na listovima tijekom ljetnih mjeseci. To je vrijeme nakon berbe plodova, pa ako je potrebno suzbijanje štetnika, u to se vrijeme osim bioloških preparata mogu primijeniti i insekticidi koji imaju dozvolu za jagodu.

Acleris comariana; biologija štetnika; jagoda; jagodin savijač; suzbijanjeAutor: Božena Barić - orcid.org-0000-0002-0708-4257 ; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados