Jagodine pipe - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015.Reportar como inadecuado
Jagodine pipe - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

U Hrvatskoj su na jagodama zabilježene tri vrste pipa Curculionidae iz roda Otiorhynchus: O. mastix Oliv., O. ovatus L. i O. rugosostriatus Goeze. Međusobno se razlikuju po proširenju i izgledu, a biologije i način oštećivanja jagode vrlo su slični pa se mogu smatrati kompleksom štetnika na korijenu jagode. U radu je prikazan kratki opis biologije i suzbijanja pipa štetnika na korijenu jagode.

jagoda; pipe; suzbijanjeAutor: Tanja Gotlin Čuljak - ; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados