Lisne uši na jagodama - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015.Reportar como inadecuado
Lisne uši na jagodama - Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Glasilo biljne zaštite, Vol.15 No.5 September 2015. -

Status lisnih uši kao štetnika jagoda promijenio se s vremenom. Prije je njihova važnost u proizvodnji jagode bila u prijenosu različitih virusnih oboljenja, a danas se smatraju važnim izravnim štetnicima koji štetu čine sisanjem biljnih sokova i izlučivanjem medne rose. Nekoliko je vrsta lisnih uši zabilježeno u proizvodnji jagoda: Aphis forbesii jagodina mala lisna uš, Chaetosiphon fragaefolii jagodina lisna uš, Myzus persicae zelena breskvina uš, Aphis gossypii pamukova lisna uš, Macrosiphum euphorbiae mlječikina lisna uš. Biologija različitih vrsta, gustoća populacije lisnih uši te prisutnost prirodnih neprijatelja trebaju se uzeti u obzir u integriranom pristupu suzbijanju lisnih uši na jagodama.

jagoda; lisne uši; suzbijanjeAutor: Tanja Gotlin Čuljak - ; Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu zoologiju

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados