Utjecaj ekoloških faktora na pojavu toksičnih porfirija. I. alkoholizam i aktivnost dehidrataze delta-aminolevulinske kiselineReportar como inadecuado
Utjecaj ekoloških faktora na pojavu toksičnih porfirija. I. alkoholizam i aktivnost dehidrataze delta-aminolevulinske kiseline - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.23 No.1 June 1972. -

Ispitana je aktivnost dehidrataze delta-aminolevulinske kiseline D¬DALK kod kroničnih alkoholičara N = 51 uz paralelno određivanje koncentracije delta-aminolevulinske kiseline DALK iz jednokratnog uzorka mokraće. Kod 12 bolesnika s kroničnim oboljenjem jetre, analizirano je u mokraći izlučivanje preteča hema i aktivnost D-DALK u krvi. Rezultati su pokazali, da je kod kroničnih alkoholičara više od 50% ispitanika imalo sniženu D-DALK aktivnost, a izlučivanje DALK je bilo lagano povećana kod 14% ispitanika. U bolesnika s kroničnim bolestima jetre izlučivanje porfirina i njihovih preteča bilo je normalno, a aktivnost D-DALK je bila lagano inhibirana u 6 bolesnika. Iako dobiveni rezultati u grupi kroničnih alkoholičara govore u prilog djelovanja etilnog alkohola na aktivnost D-DALK. ipak se to ne može sa sigurnošću zaključiti, jer nisu isključeni i drugi poznati i potencijalni inhibitori tog enzima. Isto tako da bi se dao konačni sud o inhibiciji D-DALK kod kroničnih bolesti jetre potrebno je ispitati veći broj bolesnika s alkoholnim oštećenjem jetre.Autor: D. Dimov - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, JAZU, Zagreb Danica Prpić-Majić - ; Institut za medicinska i

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados