VOKALIZAM GOVORA ZAGLAVA NA DUGOM OTOKU - Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XLIV No.1-2 November 2016.Reportar como inadecuado
VOKALIZAM GOVORA ZAGLAVA NA DUGOM OTOKU - Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XLIV No.1-2 November 2016. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XLIV No.1-2 November 2016. -

U radu je na temelju desetogodišnjih terenskih istraživanja izvršen opis vokalnih značajki mjesnog govora Zaglava na Dugom otoku koji pripada srednjočakavskom dijalektu. Na to su nas dodatno motivirali propusti prethodnih istraživača, kao i munjevite promjene kojima smo svjedoci u govoru mlađih naraštaja. Zatečeno je stanje uspoređivano s ostalim dugootočkim čakavskim govorima. Prikaz je načelno sinkronijski, a prema potrebi se daju dijakronijska tumačenja.

Utvrđeno je da se govor konzervativnih govornika odlikuje čuvanjem čakavskih elemenata, dok u nekonzervativnih ima dosta inovacija. Primjerice, kod potonjih je posvjedočena neznatna ili slaba zatvorenost vokala i slaba potvrđenost sekundarnog r. Konzervativni govornici otvoreniji izgovor dugih vokala koriste samo u stilski obilježenom govoru. Izvorne prijedložno-zamjeničke veze kao npr. nậ vi, pọ̑ ti, uzậ ki u nekonzervativnih glase na ovậj, po tậj, uz kȋ. Ovjereno je neznatno manje ekavizama nego u govorima od Savra do Veloga Rata, a poprilično više nego u saljskom, suprotno Finkinoj procjeni. Većina primjera jake vokalnosti, a kao refleksa prednjeg nazala te znatan broj ekavizama u mlađih se naraštaja gubi.

Na temelju nadmoćnih tendencija u govoru mlađih naraštaja nameće se pitanje opstojnosti proučavanog idioma kao i većine ostalih na zadarskom otočju u budućnosti te potreba poduzimanja određenih mjera kako bi se jezične promjene barem pokušale usporiti.

čakavština; srednjočakavski dijalekt; vokalizam; arhaizmi; inovacije; ZaglavAutor: Robert Špralja - orcid.org-0000-0001-6354-6543 ; Sali, Dugi Otok

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados