Propovjedništvo u Srbiji u 19. stoljećuReportar como inadecuado
Propovjedništvo u Srbiji u 19. stoljeću - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.71. No.3. November 2016. -

U članku se pravoslavno propovjedništvo u Srbiji tijekom 19. stoljeća prikazuje poglavito u socijalno–kulturnom kontekstu, a osobito se problematiziraju učinici rada dugogodišnjeg mitropolita Mihaila Jovanovića. Analiza aktera te jedine bogoslovije i drugih instrumenata razvoja propovjedništva upućuje na zaključak

kako ni na kraju 19. stoljeća Beogradska mitropolija u toj djelatnosti ne dostiže razinu Karlovačke mitropolije u Austro–Ugarskoj. Dok se na smjeni 19. u 20. stoljeće u Kraljevini Srbiji vide rezultati razvoja visoke svjetovne kulture u najširem smislu, uključujući govorništvo, u propovijedanju, koje je po ruskim uzorima,

nema značajnijih pomaka. Uzroci zanemarivanja propovjedništva bili su unutar same izrazito nacionalno usmjerene državne religijske zajednice.

propovjedništvo; Kneževina-Kraljevina Srbija; Beogradska mitropolija; Karlovačka mitropolija; Mihailo Jovanović; pravoslavne bogoslovijeAutor: Mirko Mlakar - orcid.org-0000-0001-9202-5966

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados