Utemeljenje »nove ontologije« u filozofiji Nicolaia Hartmanna kao kritika necjelovitih filozofskih sustavaReportar como inadecuado
Utemeljenje »nove ontologije« u filozofiji Nicolaia Hartmanna kao kritika necjelovitih filozofskih sustava - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.71. No.3. November 2016. -

Cilj je ovoga rada razmatranje značenja ontologijskog doprinosa Nicolaia Hartmanna, kao i ukazivanje na posljedice njegova utemeljivanja »nove ontologije«, koje se mogu shvatiti kao izravna kritika nekih, do njegova vremena izuzetno zastupljenih filozofskih stajališta, ali i novih tendencija koje su eskalirale u filozofskim krugovima u razdoblju u kojem taj autor stvara. U Hartmannovu djelu

»Novi putevi ontologije« nailazi se na tumačenje realnog svijeta, koje se izvodi uz pomoć slojeva i kategorija bivstva. Po njegovu shvaćanju, pogreške mnogih, u njegovo vrijeme aktualnih sustava, sastoje se u davanju prednosti jednomu sloju realnog svijeta na štetu drugih, što je za posljedicu imalo razvitak redukcionističkih

gledišta. Osim redukcionizma, davanje prednosti jednomu sloju u odnosu na druge može rezultirati i teleološkim zatvaranjem, koje zastupaju oni koji prednost daju najvišemu odnosno duhovnomu sloju. Jedna je od posljedica sukoba između spomenutih gledišta neslaganje u vezi s pitanjem što čini određeno filozofsko stajalište prihvatljivim, pa tako nastaje prijepor oko toga treba li pri prihvaćanju jednog filozofskog sustava u prvi plan staviti relevantnost ili egzaktnost. Budući da taj sukob neizravno nastaje iz davanja prednosti jednomu sloju u odnosu na ostale slojeve realnog svijeta, čini se da su oba gledišta pogrešna.

Nicolai Hartmann; realni svijet; bivstvo; ontologija; slojevi; kategorije; zakoniAutor: Strahinja Đorđević - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Beogradu, Beograd, Srbija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados