Duša u Augustinovim Ispovijestima s posebnim osvrtom na problem utvrđivanja nepodudarnosti s obzirom na Freudovu koncepciju psihoanalizeReportar como inadecuado
Duša u Augustinovim Ispovijestima s posebnim osvrtom na problem utvrđivanja nepodudarnosti s obzirom na Freudovu koncepciju psihoanalize - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.71. No.3. November 2016. -

Ovaj rad metodološki je zamišljen kao interdisciplinarno filozofsko i teološko promišljanje o duši. Epistemološki većinom se oslanja na spoznajno–teorijske izvore dvojice vrsnih poznavatelja koncepta duše: filozofa, teologa i kršćanskog naučitelja i biskupa sv. Augustina Aurelija 354. — 430. i austrijskog psihologa, »oca psihoanalize« i pionira sfere nesvjesnog Sigmunda Freuda 1856. — 1939

U radu želimo propitati konvergencije i divergencije s obzirom na njihov koncept duše. U radu će se odgovoriti na sljedeće: 1 na koji način Augustin razumijeva pojam duše, odakle polazi i na čemu temelji svoje razumijevanje o duši te

2 do koje mjere i na koji se način Augustinovo učenje o duši, izraženo u njegovim Ispovijestima, reflektiralo na Freudovo tumačenju duše shvaćene kao locus primus proučavanja uzroka i posljedica neuropatoloških fenomena u okviru kliničke prakse, detaljno opisane u Uvodu u psihoanalizu.

U prvom dijelu rada, s teološkog i spoznajnog aspekta, propituju se temeljne postavke Augustinova shvaćanja i tumačenja duše, u duhu one Fichteove qualis homo, talis philosophia. Drugi je dio rada usredotočen na autoričinu interpretaciju Freudove psihoanalize kao terapeutske metode pomoću koje ne samo da se proučava nego i liječi čovjekova »bolesna duša«, odnosno »ličnost« Allport.

U trećem dijelu govori se o konvergencijama i divergencijama Augustinove i Freudove »teo–psihoantropologije«, jer ono što je zajedničko i Augustinu i Freudu jest fokus njihova istraživanja, a to je čovjek: za Augustina razotkrivanje duše je put razotkrivanja Boga, tako da govorimo o psihologiji koja izvire iz

ascendentne teologije, a s druge pak strane, razotkrivanje nesvjesnoga dijela freudovski protumačene Aristotelove »razumske duše« put je otkrivanja čovjekova osobnog identiteta sebstva: čovjek je ishodišna točka u istraživanju Boga tj. izvora dobra, ali i sebe samoga sv. Augustin, Charles Taylor.

Aurelije Augustin; Sigmund Freud; duša; psihoanaliza; čovjek; ličnost; psihologijaAutor: Dafne Vidanec - ; Veleučilište Baltazar, Zaprešić, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados