REZULTATI URODA ZRNA SORTA I LINIJA OZIME PŠENICE Bc INSTITUTA - ZAGREB NA NEKIM LOKACIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 1993-1995. GODINEReportar como inadecuado
REZULTATI URODA ZRNA SORTA I LINIJA OZIME PŠENICE Bc INSTITUTA - ZAGREB NA NEKIM LOKACIJAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 1993-1995. GODINE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sjemenarstvo, Vol.14 No.3-4 May 1997. -

Proizvođačima je vrlo teško između velikog broja sorti odabrati sortiment, koji je stvarno najbolji za određene uvjete proizvodnje, stoga, o vrijednosti neke sorte najčešće se zaključuje na temelju rezultata sortnih makropokusa, koji se provode na poljoprivrednim gospodarstvima. Mada ovakav način testiranja ima dosta nedostataka heterogenost tla, broj sorata i broj lokacija, razina primjenjene agrotehnike, statistička obrada podataka i dr., sortni makropokusi ipak daju, kako proizvođačima tako i selekcionerima mnoga korisna saznanja o osobinama neke sorte. Najveći prosječni urod zrna u trogodišnjim ispitivanjima na ukupno 12 lokacija ostvarila je nova sorta ozime pšenice Tina 7,23 t-ha, te je u dvije godine 1993. i 1995. zauzimala prvo mjesto. Po urodu zrna bila je ispred dobro poznatih i prihvaćenih od široke prakse sorti Marije 7,21 t-ha i Sane 6,85 t-ha. U odnosu na standardnu sortu Sanu, dala je za 5,54% viši urod zrna 0,38 t, a u odnosu na standardnu sortu Žitarku 6,38 t-ha bih je za 13,32% većeg uroda 0,85 t. Visok prosječni urod zrna ostvarila je također nova sorta ozime pšenice Patria 6,97 t-ha, na ukupno 15 lokacija i zauzimala je visoko šesto mjesto po urodu zrna u trogodišnjim ispitivanjima. U odnosu na Sanu, dala je 1,75% višu urod zrna 0,12 t, a prema sorti Žitarki ostvarila je za 9,24% viši urod zrna 0,59 t. Na osnovu navedenog, ali i prema ranijim ispitivanjima može se kazati, da su navedene sorte visokog proizvodnog potencijala rodnosti, ali i vrlo dobre kakvoće zrna i brašna, te zaslužuju svoje mjesto u širokoj praksi. Visokom rodnošću i dobrim kvalitetnim pokazateljima zrna i brašna ističu se i slijedeće sorte: Rina, Plodna, Pakra i Alena, koje su se u dvije godine ispitivanja našle među vodećim sortama u makropokusima. Sorta Plodna ostvarila je urod zrna od 7,31 t-ha, što je dvogodišnji prosjek s ukupno sedam lokacija 5. u 1993. i 2. u 1994., Rina 7,12 t-ha na 10 lokacija 6. u 1993. i 4 u 1995., Alena 6,81 t-ha na 11 lokacija 2. u 1993. I 4. u 1995, te Pakra 6,70 t-ha na sedam lokacija 3 u 1994. I 4. u 1995. Sorta Davorka se isto tako odlikuje visokom rodnošću, te je u 1993. godini dala u prosjeku 8,27 t-ha na pet lokacija. Od novih linija treba istaći Bc 575 i 89, koja je na dvije lokacije u 1994. godini dala prosječni urod zrna od 7,81 t-ha, te je u ispitivanjima u makropokusu bila na prvom mjestu. Među vodećim materijalima u ispitivanju pozornost zaslužuje i linija Bc 6937-90, koja je na šest lokacija u 1994. godini ostvarila prosječni urod zrna od 8,05 t-ha. 1996. godine priznata je od Komisije za priznavanje sorata Republike Hrvatske pod imenom Mirjana.

ozima pšenica; sorta; linija; urod zrna; makropokus; lokacija; godinaAutor: Slobodan Tomasović - ; Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.,Zavod za strne žitarice-Botinec, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados