Roditeljski kulturni kapital kao odrednica kulturnih preferencija mladihReportar como inadecuado
Roditeljski kulturni kapital kao odrednica kulturnih preferencija mladih - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.25 No.3 November 2016. -

Rad polazi od koncepta kulturnoga kapitala Pierrea Bourdieua i

razlikovanja utjelovljenog, objektiviranog i institucionaliziranog

kulturnog kapitala, pri čemu je temeljni cilj rada ispitati povezanost

kulturnih preferencija srednjoškolaca i raznih oblika kulturnoga

kapitala njihovih roditelja. Podaci su prikupljeni anketnim

istraživanjem učenika srednjih škola u Zadarskoj županiji

N = 868 2014. godine. Kulturne preferencije srednjoškolaca

operacionalizirane su trima dimenzijama kulturne potrošnje. To

su: potrošnja visoke kulture, potrošnja tradicionalno-popularne

kulture i potrošnja rokersko-alternativne kulture. Nalazi hijerarhijske

regresijske analize pokazuju da je roditeljski kulturni kapital

značajan prediktor kulturnih preferencija mladih. Pritom je

utjelovljeni kulturni kapital roditelja potvrđen kao važniji prediktor

od objektiviranoga i institucionaliziranoga kulturnog kapitala, ali i

od ekonomskoga kapitala. U skladu s dosadašnjim nalazima,

rezultati upućuju na jasno diferenciranje potrošnje visoke kulture i

popularno-zabavne kulture. S druge strane, rokersko-alternativni

tip potrošnje pozitivno je povezan s izloženosti visokoj kulturi u

obiteljskom okruženju, što upućuje na promjene značenja

kulturnoga sadržaja.

kulturna potrošnja; kulturni kapital; glazbeni ukus; srednjoškolci; ZadarAutor:

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados