NEKI SMJEROVI U OPLEMENJIVANJU ZG-KULTIVARA PŠENICEReportar como inadecuado
NEKI SMJEROVI U OPLEMENJIVANJU ZG-KULTIVARA PŠENICE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sjemenarstvo, Vol.14 No.3-4 May 1997. -

U toku višegodišnjeg rada na oplemenjivanju ozime pšenice u Bc lnstitutu za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d. - Zagreb, bilo je nekoliko izmjena u pravcima oplemenjivanja. Među prvim važnijim, bila je promjena modela sorte pšenice, po kojem je urod baziran na povećanoj gustoći sklopa od 600-700 polupatuljaskih biljaka na 1m². U cilju očuvanja postignutog ostvarenog visokog potencijala uroda sorata u tipu Zlatne doline, bilo je unošenje genetske otpornosti na ekonomski najvažnije gljivične bolesti pšenice crne rđe, pepelnice, smeđe pjegavosti pljevica i fuzarijske paleži klasa. Zatim je slijedilo povećanje uroda zrna putem komponenti uroda u istoj gustoći sklopa, paralelno, najprije putem povećanja mase 1000 zrna i broja zrna u klasu povećanjem broja klasića u klasu, a također i fertilnosti klasa uz koristenje Rm, Ts i Nr gena iz heksaploidne pŠenice. U svrhu povećanja djelotvornosti fotosinteze, kao i što ujednačenije veličine zrna slijedila su poboljšanja arhitekture biljke u smislu valjkaste forme i rastresitosti klasa. Daljnji trend je u povećanju potencijala uroda putem malog povećanja visine biljke i povećanja debljine stabljike uz blago povećanje biomase, te produženje trajanja aktivnosti zelene površine lista LAD, kao genetski uvjetovanog svojstva i putem povećane otpornosti na bolesti, koje umanjuju zelenu površinu biljke. Novi program oplemenjivanja durum pšenice trebao bi dati Hrvatskoj sorte tvrde durum pšenice za proizvodnju kvalitetnih tjestenina. Novi trend u nas je povećanje kakvoće brašna novih linija uz pomoć elektroforeze.Autor: Petar Javor - ; Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d., Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados