Febrilitetom inducirane konvulzije: gdje smo danasReportar como inadecuado
Febrilitetom inducirane konvulzije: gdje smo danas - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.52. No.4. December 2016. -

Febrilne konvulzije su najčešći konvulzivni poremećaj. Obično predstavljaju samolimitirajući poremećaj bez dugoročnih posljedica. Međutim, mogu predstavljati početak epilepsije stoga je rastući broj epilepsijskih sindroma povezanih sa febrilnim konvulzijama. Ovi sindromi prezentiraju se od samoograničavajućih i medikamentima kontroliranih entiteta do teških epileptičkih encefalopatija. Razumijevanje spektra poremećaja povezanih s febrilnim konvulzijama doprinosi dijagnozi koja zauzvrat nudi informacije o terapijskoj paradigmi, prognozi i genetičkom savjetovanju.

epileptičke encefalopatije; febrilne konvulzijeAutor: Jelena Radić Nišević - orcid.org-0000-0002-5935-9566 ; Referentni centar Ministarstva zdravstva za epilepsiju i konvulzivne bo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados