Što nam korpus govori o imenskim skupinama na primjeru imenice mrežaReportar como inadecuado
Što nam korpus govori o imenskim skupinama na primjeru imenice mreža - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

Imenske skupine razlikuju se po stupnju povezanosti među sastavnicama. Neke se sastavnice slobodno povezuju na opisnoj razini velik stol, sunčan dan, slatka kava, hladne ruke, mnogo ljudi, a druge su leksički povezane u čvrstu svezu kojom se označuje izvanjezični sadržaj koji se ne može izraziti samo jednom riječju crna kava, krevet na kat, kreditna kartica, radno mjesto. Sastavnice imenske skupine primarno se povezuju prema sročnosti s imenicom koju određuju velika soba, radno mjesto, dok se neke imenske skupine temelje na nesročnim sastavnicama koje se prema funkciji s osnovnom imenicom povezuju pridruživanjem ili upravljanjem korak naprijed, mnogo ljudi, malo prijatelja, četkica za zube, roba s greškom. U radu će se, na primjeru imenice mreža koja ima bogat sintagmatski i semantički potencijal, pokazati opis imenske skupine na temelju korpusa te će se obrada u rječnicima usporediti s podatcima iz korpusa hrWaC, Hrvatski nacionalni korpus v3.0. Analizirat će se računalno dobiven popis kolokata imenice koja je u korpusnoj pretrazi zadana kao čvor te čiji se kolokati razlikuju prema frekvenciji i prema čvrstoći sveze. Korpusnom analizom dobit će se popis imenskih skupina te će se proučiti koliko se on podudara s postojećim leksikografskom opisom i s postojećim teorijskim načelima obrade sveza riječi u hrvatskom jeziku. Cilj je rada utvrditi na koji način korpusna analiza pridonosi leksikografskoj obradi sveza riječi.

korpus; hrvatski jezik; kolokacijske sveze; slobodne svezeAutor: Ivana Matas Ivanković - orcid.org-0000-0002-9796-8346 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu Goranka Blagus Bart

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados