Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicamaReportar como inadecuado
Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U radu se pridjevni testovi događajnosti koje su formulirale I. Roy i E. Soare 2014. primjenjuju na odglagolske imenice tvorene sufiksom -ač u hrvatskome jeziku. Testovi su primijenjeni na instrumentne, dispozicijske i epizodične imenice. Premda imenice na -ač koje znače instrumente na određeni način tvore izdvojenu skupinu, neki jezični dokazi iz hrvatskoga govore u prilog dvodiobi svih agentivnih imenica na epizodične i dispozicijske koju su predložili Alexiadou i Schäfer 2010.

tvorba riječi; semantika; imenice na ač; događajnost; pridjevni testovi događajnostiAutor: Matea Birtić - orcid.org-0000-0001-5927-782X ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados