Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicamaReport as inadecuate
Imenice i pridjevi: Što nam pridjevi mogu otkriti o imenicama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U radu se pridjevni testovi događajnosti koje su formulirale I. Roy i E. Soare 2014. primjenjuju na odglagolske imenice tvorene sufiksom -ač u hrvatskome jeziku. Testovi su primijenjeni na instrumentne, dispozicijske i epizodične imenice. Premda imenice na -ač koje znače instrumente na određeni način tvore izdvojenu skupinu, neki jezični dokazi iz hrvatskoga govore u prilog dvodiobi svih agentivnih imenica na epizodične i dispozicijske koju su predložili Alexiadou i Schäfer 2010.

tvorba riječi; semantika; imenice na ač; događajnost; pridjevni testovi događajnostiAuthor: Matea Birtić - orcid.org-0000-0001-5927-782X ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents