Praćenje radioaktivnog zagađenja u oborinama na području grada ZagrebaReport as inadecuate
Praćenje radioaktivnog zagađenja u oborinama na području grada Zagreba - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.25 No.Supplement September 1974. -

Radioaktivno zagađenje prati se već 12 godina u okviru kontrole zagađenja okoliša na području Zagreba. Kontrola obuhvaća mjerenja beta i gama-aktivnosti. U radu su opisane primijenjene metode i dani rezultati.Author: Alica Bauman - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU, Zagreb Nevenka Franić - ; Institut za medicinska ist

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents