Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagolaReportar como inadecuado
Određenje instrumentalne imenske skupine kao dopune u psiholoških glagola - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U radu se govori o instrumentalnim imenskim skupinama i prijedložnim skupinama s instrumentalom koje se pojavljuju uz psihološke glagole. U literaturi se raspravljalo o tome jesu li dopune izražene instrumentalom zaista dopune ili dodatci Schütze 1995; Van Valin 2001; Koenig i dr. 2003; 2008. Problem svrstavanja instrumentalne imenske skupine u jednu od vrsta dopuna javlja se pri obradi glagola unutar valencijskih modela. Na temelju nekoliko kriterija instrumentalna imenska skupina uz psihološke glagole u ovom se radu odredila kao instrumentalna, predikatna, priložna dopuna i kao dio prijedložne dopune.

psihološki glagoli; dopuna; dodatak; instrumentalAutor: Ivana Brač - orcid.org-0000-0002-3660-5285 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu Ivana Oraić Rabušić - ; Ins

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados