Supstantivne sintagme s nekongruentnim atributom u instrumentalu s prijedlogom nadaReportar como inadecuado
Supstantivne sintagme s nekongruentnim atributom u instrumentalu s prijedlogom nada - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U članku se raspravlja o prijedložno-padežnim konstrukcijama s upravnim supstantivnim riječima u kojima zavisni član dolazi u instrumentalu s prijedlogom nada. Temeljni cilj rada je ukazati na semantičke tipove takvih konstrukcija, te pokušati objasniti puteve semantičke transpozicije prostornoga supralokacijskog prijedloga nada u složenije značenjske domene. Tako se predodžbe prostora putem metaforičkog preslikavanja pretvaraju u apstraktnije pojmove – pojmove „dominacije-, uzroka te komparacije, odnosno kvalifikacije. S obzirom na to, navedene supstantivne sintagme ostvaruju se s prostornim, značenjem „dominacije-, te uzročnim i komparativno-kvalitativnim značenjem. U ulozi upravnih riječi dolaze konkretne imenice, kao rezultat rečenične kondenzacije, te deverbativne imenice, nastale procesima nominalizacije verbalnih konstrukcija.

supstantivne sintagme; nekongruentni atribut; instrumental s prijedlogom nada; semantičke transpozicije; metaforičko preslikavanje; supralokalizacijaAutor: Mirela Omerović - ; University of Sarajevo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados