Imenske skupine s prijedložnim komplementima u njemačkom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jezikuReportar como inadecuado
Imenske skupine s prijedložnim komplementima u njemačkom i njihovi ekvivalenti u hrvatskom jeziku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U članku se analiziraju struktura i opseg imenskih skupina s prijedložnim komplementima, realizacija sintaktičkih i semantičkih funkcija njemačkog neodređenog i određenog člana u njihovim hrvatskim ekvivalentima te valencija glave nominalnih skupina i semantičke funkcije prijedložnih komplemenata. Analiza se zasniva na korpusu ekscerpiranom iz književnih djela njemačkih i hrvatskih autora. Postojanje člana u njemačkom i njegovo nepostojanje u hrvatskom jeziku te različito izgrađeni padežni sustavi osnovna su razlikovna obilježja dvaju jezika. Hrvatski ekvivalent njemačkog prijedložnog komplementa ima oblik prijedložne ili, rjeđe, imenske skupine. U većini slučajeva postoji razlika u prijedlogu i padežu.

imenska skupina; funkcije gramatičkih članova; valencija imenica; prijedložni komplement glave nominalne fraze; njemački jezik; hrvatski jezik; kontrastivna analizaAutor: Velimir Petrović - orcid.org-0000-0001-9672-6110 ; University of Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados