Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jezikuReportar como inadecuado
Nekoliko napomena o izvlačenju upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome jeziku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U ovom se članku raspravlja o uvjetima za izvlačenje iz pridjevskih skupina s upitnom riječju u hrvatskome. Tvrdi se da je izvlačenje moguće iz nespecifičnih, ali ne i iz specifičnih atributnih pridjevskih skupina, dok je iz predikativnih pridjevskih skupina izvlačenje u pravilu moguće. Ograničenja na izvlačenje upitnih riječi iz pridjevskih skupina u hrvatskome motivirana su pragmatičkim načelom da se ne može pitati o onome što je presupozicija izreke.

imenske skupine; pridjevske skupine; izvlačenje; upitne riječi; sintaktički otociAutor: Ranko Matasović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados