Skupine imenica imenica u genitivu i pridjev imenica u znanstvenome nazivljuReportar como inadecuado
Skupine imenica imenica u genitivu i pridjev imenica u znanstvenome nazivlju - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U radu se analiziraju imenske skupine ustrojstva imenica + imenica u genitivu te pridjev + imenica na primjerima znanstvenih naziva različitih područja osobito tehničkih, a potom i ostalih u prvome redu s obzirom na normativno pravilo na temelju kojega se normativna prednost u standardnome jeziku pa time i u znanstvenome nazivlju daje skupini pridjev + imenica ako je značenje skupina o kojima je riječ isto. Polazeći od činjenice da su u znanstvenome nazivlju brojni nazivi u kojima se to pravilo ne poštuje, propituju se izvori i dosezi toga pravila i formaliziraju oni slučajevi u kojima se takve zamjene ne provode. Cilj je ovoga rada istražiti odnos između dvaju načina modificiranja imenice pridjevom ili imenicom u genitivu u nazivlju, utvrditi koji su čimbenici koji utječu na mogućnost-nemogućnost preoblike jednoga ustrojstva u drugo te utvrditi doseg spomenutoga normativnog pravila. Proučavanjem naziva obaju ustrojstava koji se upotrebljavaju u istome značenju npr. osovina kočnice i kočnička osovina, lanac dizalice i dizalični lanac, ležajna nestabilnost i nestabilnost ležaja, vratilo pogona i pogonsko vratilo, medijska odgovornost i odgovornost medija, medijski pravobranitelj i pravobranitelj medija, programski monitoring i monitoring programa, što u pravilu upućuje na nelagodu u prihvaćanju spomenutoga pravila, te naziva koji imaju samo jedno od spomenutih ustrojstava os ležaja, dijelovi ležaja, ploča remena, glava cilindra, ventil motora, glava pile, brzina rezanja, prototip motora, smjer vlakana, bolest bubrega, upala jetre, pogonski kotač, usisni ventil, bubrežni kamenac, jetrene probe te onih koji su tvoreni s pomoću obaju modela, ali se upotrebljavaju u različitome značenju metalno prevlačenje i prevlačenje metala, medijska pismenost i pismenost medija izvode se zaključci na temelju kojih bi to pravilo trebalo dopuniti i preoblikovati.

posvojni genitiv; posvojni pridjev; znanstveno nazivljeAutor: Lana Hudeček - orcid.org-0000-0003-4667-7781 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu Snježana Kereković - ; Sve

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados