Što je pridjev imenici Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majkaReportar como inadecuado
Što je pridjev imenici Pridjev je dijete koje pokazuje kakva mu je majka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

U radu se obrađuje odnos pridjeva uvrštenog kao atributa uz imenicu. Naznačuje se različitost odnosa atributa i imenica u bilo kojoj sintaktičkoj funkciji, ovisno o vrsti imenica i razlozima uvrštavanja pridjeva kao atributa uz njih te nastanka imenskih skupina. Uloga se atributa svodi ili na otkrivanje kojega od invarijantnih ili varijantnih svojstava imenice bilo da je riječ o kakvoći ili kvantiteti njome izraženog sadržaja. Uz imenice velika raspona značenja uloga je atributa restriktivna: smanjujući im opseg, povećava im značenje. Znatna je i determinativna uloga atributa, posebice onoga izrečenog prikladnim pridjevom i pridjevnim vidom, u pokazivanju određenosti imenice koja je nositelj određenosti.

hrvatski jezik; pridjev; imenica; odnos; izricanje svojstvaAutor: Marija Znika - orcid.org-0000-0003-2044-2829 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados