Određivanje bilansa sumpora sagorijevanjem uglja na malim i velikim ložištimaReportar como inadecuado
Određivanje bilansa sumpora sagorijevanjem uglja na malim i velikim ložištima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.25 No.Supplement September 1974. -

U toku ovih ispitivanja eksperimentalno smo provjeravali uobičajeni proračun emisije sumpora na osnovu tzv. »sagorivog sumpora« u uglju. Mjerenja sadržaja sumpora u dimnim plinovima su pokazala da se ovakvim proračunima, koji se baziraju na određivanju tzv. »vezanog sumpora« u laboratorijskim uslovima spaljivanjem goriva do 800°C, može načiniti greška i do 100%. Emisija sumpora iz velikih ložišta za centralno grijanje kreće se otprilike 90%, dok je pretpostavljena emisija iz podataka o »sagorivom sumporu« trebala da iznosi otprilike 50%. Emisije sumpora iz sobnih peći kretale su se od 56 do 88% zavisno od konstrukcije, te od načina loženja i režima rada peći. I u ovom su slučaju emisije redovno bile više od očekivanih emisija »sagorivog sumpora«. Rezu!tati ovih mjerenja nam pokazuju da se prilikom projektovanja i proračuna emisije i visine dimnjaka ne možemo osloniti samo na podatke o sadržaju »sagorivog sumpora« u gorivu nego na eksperimentalne podatke o bilansu sumpora, koji se sve češće mogu naći u stranoj tehničkoj literaturi.Autor: M. Krstić - ; Zavod za procesnu tehniku i zaštitu čistoće vazduha Mašinskog fakulteta i Prirodno-matematički fakultet, Sara

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados