Tisuća na tisuću načina - Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016.Report as inadecuate
Tisuća na tisuću načina - Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

Glavni broj 1000 u hrvatskom se jeziku izriče na više načina. Uz leksičku raznolikost tisuća, hiljada, som, jezero, miljar, tavžan i sl. prisutna je i morfosintaktička, kojoj je posvećen i ovaj članak. Građa prikupljena s internetske tražilice Google otkriva glavni broj 1000 kao imenicu, pridjev i prilog. Uz imenicu se brojiva riječ pojavljuje u genitivu množine ili u traženom padežu. Prema očekivanju, s glavnim brojem kao pridjevom brojiva riječ iskazuje sročnost. Uz prilog brojivu riječ načelno nalazimo u genitivu množine. Preostale su dvije mogućnosti traženi padež i neočekivani padež. Odrednice su uz glavni broj 1000 kao prilog ustrojene na sljedeća četiri načina: 1 sročni akuzativ jednine ženskoga roda; 2 okamenjeni akuzativ jednine srednjega roda; 3 genitiv množine i 4 traženi sintaktički padež. Primjeri iz najstarijih hrvatskih tekstova, onih pisanih crkvenoslavenskim jezikom, pokazuju jednake tendencije u ustroju brojevnih skupina.

brojevna skupina; brojiva riječ; glavni broj 1000; imenica 1000; pridjev 1000; prilog 1000; odrednicaAuthor: Jasna Vince - ; Staroslavenski institut u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents