Obilježja imenice koja podliježe uklapanju u diskursReport as inadecuate
Obilježja imenice koja podliježe uklapanju u diskurs - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Linguistics, Vol.17. No.1-2. October 2016. -

Odrednici sadrže informacije vezane za odnos imenice u njihovoj jezičnoj domeni s njezinom vrijednosti u ostvarenom diskursu. Jezici koji otvoreno iskazuju odrednike određeni član rijetko koriste kako bi se njime referiralo na individuu koja je odabrana, već se njime naglašava topikalnost topika uvedenoga u prethodnoj rečenici, dok u jezicima koji ne poznaju članove, odrednici često imaju upravo tu funkciju referiranja na anaforu iz neposredne prethodne rečenice. Zbog neusporedivosti dvaju sustava vrijedi detaljnije iskazati procese detektiranja te individue u svrhu koindeksacije. Stoga u radu posebnu pažnju posvećujemo obilježjima koja doprinose individualizaciji u višim projekcijama imenske skupine te ukazuju na varijabilnost u procesima iskazivanja-uspostavljanja individualnih obilježja u imenskoj domeni čija je jezgra imenica i rečenica. Krećući od pretpostavke da se veza imenske domene i diskursa ostvaruje slaganjem u obilježju Lica između subjekta i predikata, te nadalje da je Lice obilježje koje osigurava koindeksaciju uzduž diskursa, vrijednosti će biti iskazane obilježjima, a strukturni će odnosi odrediti trenutak njegova iskazivanja.

imenska skupina; odrednici; obilježje roda; topik-fokus; individualizacijaAuthor: Jana Willer-Gold - orcid.org-0000-0001-7664-170X ; University of Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents