Poboljšanje metode za određivanje biokemijske potrošnje kisika BPK jako onečišćenih vodaReport as inadecuate
Poboljšanje metode za određivanje biokemijske potrošnje kisika BPK jako onečišćenih voda - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.25 No.Supplement September 1974. -

Iskustva s određivanjem biokemijske potrošnje kisika BPK pokazala su slijedeće: 1. ako se pripremljenom uzorku vode odredi petodnevna biokemijska potrošnja kisika BPK5 u više bočica, neke od njih pokazuju znatna odstupanja; 2. variranjem odnosa otopljenog kisika i BPK5 u bočici mijenja se i veličina BPK5; 3. uslijed razrjeđivanja na veličinu BPK5 utječe i BPK5 vode za razrjeđivanje. Odstupanje veličine BPK, od prosjeka može se smatrati zadovoljavajućim ako ne prelazi ± 10%. Uzrok tom odstupanju je u razlici hrapavosti unutarnje površine bočica i mogućoj prisutnosti mikroelemenata na površini, koji inhibiraju ili stimuliraju mikro· biološke procese. Da bi se dobila što bolja interpretacija BPK, potrebno ga je određivati s istim omjerom O2BPK5.·Indikator za relativno točno razrjeđenje je veličina utroška KMnO4 i omjer KMnO4-BPK5. Omjer O2BPK5 prema iskustvu treba da iznosl 1,5 ± 12%, tj. 1,34-1,68. Što je veće razrjeđenje originalnog uzorka vode, to više utječe BPK vode za razrjeđivanje na veličinu BPK originalnog uzorka, što se pri izračunavanju treba uzeti u obzir.Author: N. Šoštarić - ; Hidrometeorološki zavod SR Hrvatske, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents