VILINA KOSICA CUSCUTA SPP. OGRANIČAVAJUĆI ČIMBENIK PROIZVODNJE SJEMENA LUCERNE*Reportar como inadecuado
VILINA KOSICA CUSCUTA SPP. OGRANIČAVAJUĆI ČIMBENIK PROIZVODNJE SJEMENA LUCERNE* - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sjemenarstvo, Vol.12 No.2-3 April 1995. -

Kvaliteta sjemena je značajan čimbenik u proizvodnji ratarskih kultura, a osobito kod lucerne i drugih sitnozrnih leguminoza. Širenjem proizvodnji sjemena lucerni sve više se širi vilina kosica u lucerni. Na području Slavonije i Baranje njeno prisustvo u lucerni cijeni se na oko 40% površina, a u Istri na crvenicama na oko 80%. U proizvodnji sjemena lucerne vilina kosica je karantenski korov, pa je treba uništavati kako mehaničkim mjerama, tako i pomoću herbicida. U ispitivanju su bila četiri herbicidna preparata Kerb 50, Cidokor, Pivot 100 E i Aretit flussig primijenjena pred početak vegetacije i nakon košje prvoga porasta u dvije količine na lokalitetima Osijek i Poreč u 1988. i 1989. godini. Ispitivanja su provedena na četiri i pet godina starom sjemenskom lucerištu. Ispitivanja u Osijeku su pokazala da je na površinama tretiranim Kerbom 50 prosječno za dvije godine, bio najniži udio sjemena viline kosice u sjemenu lucerne 2,35% dok je na netretiranoj površini udio sjemena viline kosice iznosio 9,29%. Ostali herbicidi dali su slabije rezultate. Ispitivanja u Poreču u sasvim drugom klimatu su pokazala daleko manju efikasnost herbicida nego u Osijeku. Najbolji rezultat i u Poreču postignut je tretiranjem Kerbom 50, ali je udio sjemena viline kosice u sjemenu lucerne iznosio 53,63%,dok je na netretiranoj površini iznosio 78,61% u prosjeku za dvije godine. I u Poreču su ostali ispitivani herbicidi dali slabije rezultate.Autor: Svetislav Popović - ; Poljoprivredni institut Osijek Mirko Stjepanović - ; Poljoprivredni institut Osijek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados