Nekoliko ulomaka ranokršćanske skulpture iz NovaljeReportar como inadecuado
Nekoliko ulomaka ranokršćanske skulpture iz Novalje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, Vol.49 No.1 December 2006. -

U radu se razmatraju tri ulomka ranokršćanske skulpture iz Novalje, pronađena na mjestu nekadašnje velike ranokršćanske bazilike posvećene sv. Mariji u Novalji na otoku Pagu. Ulomci se sada nalaze u lokalnoj zbirci Stomorica a riječ je o ulomcima pluteja i sarkofaga. Ulomci pluteja ukrašeni su ranokršćanskim motivima squami i rombova a dosad nije bilo uočeno da pripadaju istoj oltarnoj ogradi. Na ulomku sarkofaga preostala je zanimljiva dekoracija koju čini traka s bršljanovom viticom i tragovima razdijeInog pilastra i kapitel. Dosad se smatralo da je taj ulomak također pripadao ranokršćanskom pluteju, ali pomnijom analizom utvrđeno je da je zapravo riječ o gornjem rubu sarkofaga arhitektonskog tipa kakvi su pronađeni u Aquileji i Novigradu a i inače bili su rašireni na području gornjeg Jadrana.

Pag; Novalja; ranokršćanska skulptura; plutej; sarkofagAutor: Magdalena Skoblar - ; University of York, History of Art department

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados