Ikonografska interpretacija sarkofaga s kabirima iz Arheološkog muzeja u SplituReportar como inadecuado
Ikonografska interpretacija sarkofaga s kabirima iz Arheološkog muzeja u Splitu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Peristil : zbornik radova za povijest umjetnosti, Vol.49 No.1 December 2006. -

Rad je pokušaj interpretacije prikaza na jednom nedovršenom kasnoantičkom sarkofagu iz Arheološkog muzeja u Splitu. Cilj je rada definirati ikonografiju kulta kabira i valorizirati prikaz na splitskome sarkofagu kao prvi dosada pouzdano identificirani prikaz mističnih božanstava — demona u Hrvatskoj. U radu se ovaj pojedinačni predmet sa svojim prikazima pokušava maksimalno kontekstualizirati prema povijesno-mitološkoj osnovi na kojoj je nastao.

umjetnost kasne antike; kult kabira; ikonografijaAutor: Tin Turković - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados