Benedetto Bordon i iluminacije u inkunabuli Alexander de Hales: Summa universae theologiae Anton Koberger, Nürnberg, 1482. u samostanu sv. Frane u ŠibenikuReportar como inadecuado
Benedetto Bordon i iluminacije u inkunabuli Alexander de Hales: Summa universae theologiae Anton Koberger, Nürnberg, 1482. u samostanu sv. Frane u Šibeniku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.39 No.1 November 2015. -

Samostan franjevaca konventualaca sv. Frane u Šibeniku posjeduje

vrijednu zbirku inkunabula. Među njima posebnu pozornost zaslužuju

izdanja ukrašena iluminacijama. Inkunabula Alexander de Hales:

Summa universae theologiae Anton Koberger, Nürnberg, 1482. na

početnoj stranici ukrašena je inicijalom s likom autora i fitomorfnim

iluminacijama koje pokazuju izrazite sličnosti s radovima renesansnog

minijaturista Benedetta Bordona i njegove radionice.

Benedetto Bordon; Padova; Venecija; iluminacije; inkunabule; samostan sv. Frane; ŠibenikAutor: Bojan Goja - ; Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados