Razmatranja o ikonografiji dvaju reljefnih prizora na romaničkom luku zvonika splitske katedraleReportar como inadecuado
Razmatranja o ikonografiji dvaju reljefnih prizora na romaničkom luku zvonika splitske katedrale - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.39 No.1 November 2015. -

Pod svodom zvonika, na zapadnom ulazu u splitsku katedralu, nalazi

se luk s reljefnim scenama koje uprizoruju ljudske figure lišene svakog

obilježja svetosti te razne životinje, stvarne ili izmišljene. Dosadašnji

su istraživači suglasni oko toga da reljefi nisu zavidne umjetničke

razine te da ih je vjerojatno izveo majstor Otto koji je uklesao svoje

ime na reljefu s prikazom sv. Dujma, sv. Petra i sv. Staša. Taj je reljef

uzidan u zvonik, nasuprot ulazu u splitsku katedralu. Uradci se gotovo

jednoglasno smještaju u razdoblje zrele romanike, no po pitanju

njihova ikonografskog značenja iznesena su heterogena mišljenja.

Rudolf Eitelberger ih je još polovicom 19. stoljeća determinirao općenito kao lovačke prizore, a takvo tumačenje prevladava i kod današnjih istraživača premda je u međuvremenu postojalo više pokušaja njihova tumačenja. U ovom se članku donosi ikonografska analiza prvih dviju scena obaju krajeva splitskoga luka. Oni se prvi put razmatraju i uspoređuju s nekim europskim srednjovjekovnim primjerima. Uzimajući u obzir srednjovjekovnu polisemiju, dovode se u moguću vezu s ikonografijom antičkog junaka Herakla koji se u kršćanskom svijetu smatra prefiguracijom Krista.

Split; romanika; skulptura; ikonografija; amfisben; lav; HerakloAutor: Ivana Čapeta Rakić - orcid.org-0000-0003-4594-2774 ; Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados