Ranokršćanski sarkofag iz Trevisa i njegova grupaReportar como inadecuado
Ranokršćanski sarkofag iz Trevisa i njegova grupa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of the Institute of History of Art, Vol.39 No.1 November 2015. -

Sarkofazi bračko-salonitanskog tipa spadaju među najvažnije ranokršćanske

nalaze s područja jadranskog bazena, naročito njegove

istočne obale. Najveći dio njih registriran je na ozemlju Dalmacije.

Iako su ti sarkofazi obrađivani već mnogo puta kako u domaćoj, tako

i nešto manje u inozemnoj literaturi, još uvijek nisu iscrpljene sve

mogućnosti njihove interpretacije, poglavito s točke gledišta njihova

preciznijega vremenskog određenja. Uz temeljne radove I. Fiskovića i N. Cambija o toj temi, pojavilo se nekoliko stranih radova i inozemnih

nalaza relevantnih za sarkofage toga tipa, zapostavljenih u domaćoj

literaturi. Pojavile su se i važne pojedinosti o određenim nalazima iz

Hrvatske koje su ostale nepoznate inozemnoj literaturi. U ovome se

radu katalogu pridružuje sarkofag bračko-salonitanskog tipa iz Trevisa

te se na tom primjeru raspravlja o podrijetlu i dataciji te skupine

grobnih spomenika.

sarkofazi; rano kršćanstvo; Dalmacija; Italija; Brač; Treviso; kronologija; topografijaAutor: Ivan Basić - orcid.org-0000-0003-4781-1292 ; Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados