Jagodnjak – Napuštene njive. Zaštitno istraživanje prapovijesnoga i antičkog nalazišta na trasi autoceste Osijek – Beli ManastirReportar como inadecuado
Jagodnjak – Napuštene njive. Zaštitno istraživanje prapovijesnoga i antičkog nalazišta na trasi autoceste Osijek – Beli Manastir - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.XII No.1 October 2016. -

Zaštitnim arheološkim iskopavanjima nalazišta AN 7A Jagodnjak – Napuštene njive na trasi autoceste Osijek – Beli Manastir istražena je površina od oko 4,4 hektara. Tijekom istraživanja otkriveni su dijelovi utvrđenoga brončanodobnog naselja te ostaci antičkoga naselja položenoga uz prometnicu. Na najvećem dijelu istražene površine zabilježeni su brojni ukopi prapovijesnih zemunica i jama, pri čemu se izdvaja ukop jarka koji je okruživao središnji dio naselja položenoga na blagom uzvišenju uz nekadašnji manji vodotok. Na osnovi pronađenih keramičkih i metalnih nalaza, naselje se može datirati u srednje brončano doba. Na sjevernom dijelu istražene površine dokumentirani su ostaci antičkoga naselja položenog uz prometnicu koja je iz Murse vodila prema sjeveru. Ostacima prometnice vjerojatno pripadaju ukopi usporednih jaraka uz koje su pronađena i dva kosturna groba, vjerojatno iz antičkoga vremena.

Baranja; zaštitna istraživanja; naselja; grobovi; srednje brončano doba; antikaAutor: Marko Dizdar - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Daria Ložnjak Dizdar - orcid.org-0000-0002-5769-2269 ; Institut za ar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados