Zaštitna istraživanja nalazišta AN 3B Beli Manastir – Sedmitar na trasi autoceste A5 Beli Manastir – SvilajReportar como inadecuado
Zaštitna istraživanja nalazišta AN 3B Beli Manastir – Sedmitar na trasi autoceste A5 Beli Manastir – Svilaj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.XII No.1 October 2016. -

U zaštitnim istraživanjima nalazišta AN 3B Beli Manastir – Sedmitar na trasi autoceste A5 otkriveni su ostaci naselja koje je smješteno na blagim uzvišenjima uz nekadašnji manji vodotok. Infrastrukturi naselja pripadaju brojni ukopi u kojima su pronađeni ulomci keramičkih posuda i opeka, kao i metalni, stakleni te kameni predmeti. Na osnovi karakterističnih keramičkih ulomaka, naselje se pripisuje kasnom srednjem-ranom novom vijeku, odnosno dokumentirani ostaci infrastrukture naselja ukazuju na naseljavanje manje zajednice, vjerojatno tek nekoliko obitelji.

naselje; kasni srednji vijek; rani novi vijek; Baranja; infrastrukturaAutor: Marko Dizdar - ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Daria Ložnjak Dizdar - orcid.org-0000-0002-5769-2269 ; Institut za ar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados