Rezultati istraživanja nalazišta Batina – Sredno 2015. godineReportar como inadecuado
Rezultati istraživanja nalazišta Batina – Sredno 2015. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.XII No.1 October 2016. -

U okviru projekta „Arheološka baština Baranje- proveden je nastavak istraživanja nalazišta Batina – Sredno tijekom kojega je istražen tumul 2 te površina oko njega. U središtu tumula pronađen je grob koji je sadržavao brojne keramičke, metalne i staklene predmete koji ukazuju na pokop istaknute ženske osobe s kraja 8. st. pr. Kr. Uz rub tumula nalazila se ograda od koje je preostao niz rupa od stupova. Na prostoru oko tumula pronađeni su paljevinski prapovijesni i rimski grobovi. Rezultati dosad provedenih istraživanja potvrdili su kako je Batina iznimno arheološko nalazište koje pruža vrijedne podatke o kraju kasnog brončanog i početku starijeg željeznog doba kao i spoznaje o životu tijekom antike na limesu.

Batina; Baranja; daljska grupa; starije željezno doba; grobna arhitektura; antika; nekropola; limesAutor: Tomislav Hršak - orcid.org-0000-0002-5586-6501 ; Muzej Slavonije Osijek, Arheološki odjel, Osijek, Hrvatska Tino Leleković - o

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados