Sotin – Srednje polje i Zmajevac, istraživanja višeslojnih nalazišta u Podunavlju 2015. godineReportar como inadecuado
Sotin – Srednje polje i Zmajevac, istraživanja višeslojnih nalazišta u Podunavlju 2015. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annales Instituti Archaeologici, Vol.XII No.1 October 2016. -

Tijekom kolovoza i rujna 2015. godine arheološka istraživanja provedena su na dva položaja u Sotinu – Srednje polje i Zmajevac. Na položaju Srednje polje otkriveni su ostaci prapovijesnoga naselja, zatim grobovi daljske grupe s kraja kasnoga brončanog i početka starijega željeznog doba kao i dio jarka iz rimskoga vremena. Istražen je i dio ranosrednjovjekovnoga naselja s ostacima peći. Na položaju Zmajevac, koji se nalazi oko 2 km istočno od Sotina, otkriveni su dijelovi kasnolatenskoga i kasnosrednjovjekovnog naselja.

Sotin; Podunavlje; naselja; groblje; prapovijest; kasno brončano doba; starije željezno doba; daljska grupa; mlađe željezno doba; antika; rani srednji vijek; kasni srednji vijekAutor: Daria Ložnjak Dizdar - orcid.org-0000-0002-5769-2269 ; Institut za arheologiju, Zagreb, Hrvatska Marko Dizdar - ; Institut za ar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados