Mehanizmi za realizaciju psihosomatskih poremećaja kod gastroezofagealne refluksne bolesti s komorbidnom opstruktivnom bolešću plućaReportar como inadecuado
Mehanizmi za realizaciju psihosomatskih poremećaja kod gastroezofagealne refluksne bolesti s komorbidnom opstruktivnom bolešću pluća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.46 No.3-4 September 2016. -

Gastroezofagealna refluksna bolest i kronična opstruktivna bolest pluća najčešće su bolesti koje se u značajnom postotku javljaju zajedno. S obzirom da psihosomatski poremećaji igraju veliku ulogu, kako u formiranju gastroezofagealne refluksne bolesti, tako i kronične opstruktivne bolesti pluća, proučavanje njihove pojave predstavlja znanstveno-primijenjeni interes. Stoga je cilj našega istraživanja proučavanje mehanizama utjecaja psihosomatskih poremećaja u ovoj komorbidnoj patologiji. Tijekom našeg istraživanjauzeli smo dvije skupine bolesnika. Prvu skupinu čine bolesnici koji pate od gastroezofagealne refluksne bolesti, uz prateću kroničnu opstruktivnu bolest pluća, a drugu oni s izoliranom gastroezofagealnom refluksnom bolešću. Osim standardnih metoda istraživanja gastroezofagealne refluksne bolesti i kronične opstruktivne bolesti pluća, provedena su istraživanja razine melatonina, noradrenalina, te pokazatelja psihosomatskog statusa kod bolesnika. Kao rezultat provedenih istraživanja utvrđeno je da su kod bolesnika s komorbidnom patologijom pokazatelji depresije bili značajno veći, a pokazatelji melatonina i funkcije disanja znatno niži, ne samo kod osoba kontrolne grupe, nego i kod bolesnika s izoliranom gastroezofagealnom refluksnom bolešću. U isto vrijeme, kod bolesnika s gastroezofagealnom refluksnom bolešću bez komorbidne patologije, pokazatelji reaktivne i osobne anksioznosti, noradrenalina i ph-metara bili su značajno viši, ne samo kod kontrolne grupe, nego i kod bolesnika gastroezofagealne refluksne bolesti s komorbidnom kroničnom opstruktivnom bolešću pluća. Dobiveni rezultati pokazuju da je kod bolesnika od gastroezofagealne refluksne bolesti s kroničnom opstruktivnom bolešću pluća, psihosomatski poremećaj, prvenstveno depresija, doveo do smanjene razine melatonina i pokazatelja funkcije disanja, te smanjenja zaštitnih svojstava ezofago-gastričnog sfinktera. Kod bolesnika s izoliranom gastroezofagealnom refluksnom bolešću, psihosomatski poremećaji dovode do povećanja razine noradrenalina i klorovodične kiseline, tj. doprinose povećanju čimbenika agresije, prvenstveno kroz povećanje pokazatelja reaktivne i osobne tjeskobe. Dobiveni podaci svjedoče o ulozi psihosomatskih poremećaja u formiranju, kako osnovne, tako i popratne patologije, što zahtijeva diferenciranu terapiju koja je usmjerena na bolesnika iz prve skupine za povećanje zaštitnih svojstava, a iz druge skupine na smanjenje čimbenika agresije.

Gastroezofagealna refluksna bolest; kronična opstruktivna bolest pluća; psihosomatski poremećaji; melatonin; noradrenalinAutor: Aleksey Oparin Anatoliyovych - ; Kharkiv Medical Academy of post-graduate education, Department of therapy, rheumatology and clin

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados