Dominirajuće kronične bolesti i njihov značaj kod radnika jednog autotransportno-turističkog preduzećaReportar como inadecuado
Dominirajuće kronične bolesti i njihov značaj kod radnika jednog autotransportno-turističkog preduzeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.26 No.1 June 1975. -

Cilj rada bio je da se utvrde dominirajuća kronična oboljenja kod neposrednih proizvođača u jednom auto-transportnom i turističkom preduzeću. Preduzeće je podijeljeno-organizovano na tri osnovna pogona od kojih se jedan bavi isključivo prevozom putnika, drugi prevozom robe, dok se treći bavi remontom. Svi su radnici muškarci, a po kvalifikacionoj strukturi su pretežno kvalifikovani i visokokvalifikovani. Prevalencija kroničnih bolesti analizirana je u odnosu na: 1. starost radnika, 2. kvalifikacionu strukturu radnika, i 3. specifičnosti pogona. Analiza je pokazala da su dominantne tri grupe kroničnih oboljenja u ovoj populaciji: I. neuroze i psihoneuroze, 2. kronični alkoholizam, i 3. ulkus dvanaestnika i želuca. Za psihoneurozu i neuroze ustanovljeno je da zavise od starosti radnika, za kronični alkoholizam da zavisi od pogona, a za ulkusnu bolest da zavisi od pogona i kvalifikacije radnika. Značajnost ovih zavisnosti komentirana je sa stanovišta selekcije, uslova rada i sl.Autor: E. Plevljaković - ; Dispanzer za zdravstvenu zaštitu radnika predureća »Energoinvest «, Sarajevo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados