Odnos navike pušenja i uživanja alkohola prema visini arterijskog krvnog tlaka u skupini aktivnog stanovništvaReportar como inadecuado
Odnos navike pušenja i uživanja alkohola prema visini arterijskog krvnog tlaka u skupini aktivnog stanovništva - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.26 No.1 June 1975. -

U skupini od 759 radnika-muškaraca u dobi od 20 do 59 godina prosjek 37 godina, zaposlenih u dva industrijska poduzeća u jednom primorskom gradu u SRH, provedeno je ispitivanje o odnosu izrneđu visine arterijskog krvnog tlaka i navike pušenja odnosno uživanja alkohola. Krvni tlak je mjeren uobičajenom metodom sfigmomanometrom na živu na desnoj ruci u ležećem položaju nakon mirovanja od najmanje tri minute. Podaci o navici pušenja i konzumaciji alkohola dobiveni su standardiziranim anketnim upitnikom koji je u toku razgovora s ispitanikom popunjavao liječnik. Rezultati upućuju na to da nema povezanosti između pušenja i viših vrijednosti arterijskog krvnog tlaka. Nepušači su, dapače, imali u prosjeku nešto viši krvni tlak od pušača. Srednje vrijednosti sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka bile su niže u ispitanika koji ne piju alkoholna pića. Te su razlike, međutim, najvjerojatnije povezane s razlikama u dobi. Oni koji ne piju alkohol bili su mlađi od onih koji konzumiraju alkohol, a analiza visine arterijskog krvnog tlaka pokazala je i u ovom ispitivanju da tlak raste s dobi.Autor: O. Hrustić - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU u Zagrebu M. Šarić - ; Institut za medicinska istraž

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados